021-66153009تلفن ایلیاشیل     info@iliyashil.com ایمیل شرکت ایلیاشیل   

لیست قیمت آنلاین لوله و اتصالات

 

لوله فاضلاب ساختمان چسبي بر اساس استاندارد 1329-1EN  اروپا  و 1-9119 INSO ايران

موارد مصرف

سفتي حلقوي

 قیمت

   ضخامت   *   سايز (mm)

B

-------

تماس بگیرید

50 × 3

B

-------

""

63 × 3

BD

SN 4

""

75 × 3

BD

SN 4

""

90 × 3

BD

SN 4

""

110 × 3/2

BD

SN 4

""

125 × 3/2

B

-------

""

160 × 3/2

BD

SN 4

""

160 × 4

B

------

""

200 × 4 

B

-------

""

250 × 4/9

B

-------

""

315 × 6/2

U

SN  8

""

110 × 4/2

U

SN  8

""

110 × 5/3

 

لوله برق ، ناوداني و تحت فشار چسبي بر اساس استاندارد 12200EN  اروپا و 1-24121 IRISI  ايران

 قیمت

سايز (mm)

تماس بگیرید

20 × 1/5

""

25 × 1/5

""

32 × 1/5

""

40 × 1/5

""

50 × 1/8

""

63 × 1/8

""

90 ×  1/8

""

110 × 2/2

""

125 × 2/5

 

 

سايز (mm)

 

20 × 1/9

 

25 × 1/9

 

32 × 2/4

 

32 × 3

 

40 × 2/4

""

40 × 3

 

50 ×  2/4

 

 

 

اتصالات فاضلاب چسبي بر اساس استاندارد 1329-1EN  اروپا  و 1-9119 INSO ايران

 قیمت

تعداد در

كارتن

ضخامت

سايز

اتصالات

 

 قیمت

تعداد در

كارتن

ضخامت

سايز

اتصالات

تماس بگیرید

57

3/2

90-63

سه راه تبديل 90

""

250

3

50

زانو 45 درجه سايلنت

""

33

3/2

110-63

""

204

3

63

""

33

3/2

110-90

درجه سايلنت

""

80

3

90

""

80

3/2

63

سه راه خم 5/87

""

48

3/2

110

""

18

3/2

110

""

33

3/2

125

""

16

3/2

110

سه راه بازديد

""

12

3/2

160

""

90

3

63

سيـــــفون پايه

دار ســــايلنت

""

140

3

63

زانو 45 درجه دو سر

""

35

3

90

""

36

3/2

110

""

20

3/2

110-

""

200

3

50

زانو 90 درجه سايلنت

""

18

3/2

125-

""

140

3

63

""

175

3

90-63

تبـــديـل

ســايلنت

""

60

3

90

""

95

3/2

110-63

""

32

3/2

110

""

92

3/2

110-90

""

22

3/2

125

""

48

3/2

125-

""

8

3/2

160

""

185

3

63

كوپلينگ

""

21

3/2

110

زانو خم

""

85

3

90

""

70

3

63

سه راه 45

درجه سايلنت

""

56

3/2

110

""

30

3

90

""

36

3/2

125

""

16

3/2

110

""

36

3/2

90-

كلاهك پشت بام

""

11

3/2

125

""

500

3

63

گپ لوله ( ماده )

""

84

3

63

 

""

--

3

90

""

40

3

90

سه راه 90

درجه سايلنت

""

140

3/2

110

""

27

3/2

110

""

370

3

63

 

""

14

3/2

125

 

""

180

3

90

درپوش ( نر )

""

45

3

90-63

سه راه

تبديل 45

""

95

3/2

110

""

30

3/2

110-63

""

80

3/2

125

""

22

3/2

110-90

""

110

3

90

رابط دريچه بازديد

""

12

3/2

125-110

درجه سايلنت

""

75

3/2

110

""

7

3/2

160-110

""

66

3/2

125

""

65

3

63

سه راه 45

""

440

3

63

رابط نر و ماده

""

14

3/2

110

درجه سه سر

""

90

3/2

110

""

17

3/2

125

 رابط سيفون به

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت  فاضلابی  نیوفلکس

از تاریخ (1399/04/29)

قیمت(ریال)

شرح

کد

قیمت(ریال)

شرح

کد

تماس بگیرید

لوله پوشفيت 125-250 گروه BD

10710

""

لوله پوشفيت 50-150 گروه BD

10200

""

لوله پوشفيت 125-500 گروه BD

10720

""

لوله پوشفيت 50-250 گروه BD

10210

""

لوله پوشفيت 125-1000 گروه BD

10740

""

لوله پوشفيت 50-500 گروه BD

10220

""

لوله پوشفيت 125-2000 گروه BD

10760

""

لوله پوشفيت 50-1000 گروه BD

10240

""

لوله پوشفيت 125-3000 گروه BD

10780

""

لوله پوشفيت 50-2000 گروه BD

10260

""

لوله پوشفيت 160-250 گروه BD

10810

""

لوله پوشفيت 50-3000 گروه BD

10280

""

لوله پوشفيت 160-500 گروه BD

10820

""

لوله پوشفيت 63-150 گروه BD

10300

""

لوله پوشفيت 160-1000 گروه BD

10840

""

لوله پوشفيت 63-250 گروه BD

10310

""

لوله پوشفيت 160-2000 گروه BD

10860

""

لوله پوشفيت 63-500 گروه BD

10320

""

لوله پوشفيت 160-3000 گروه BD

10880

""

لوله پوشفيت 63-1000 گروه BD

10340

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 50-500 گروه BD

12220

""

لوله پوشفيت 63-2000 گروه BD

10360

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 50-1000 گروه BD

12240

""

لوله پوشفيت 63-3000 گروه BD

10380

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 50-2000 گروه BD

12260

""

لوله پوشفيت 75-150 گروه BD

10400

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 50-3000 گروه BD

12280

""

لوله پوشفيت 75-250 گروه BD

10410

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 63-500 گروه BD

12320

""

لوله پوشفيت 75-500 گروه BD

10420

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 63-1000 گروه BD

12340

""

لوله پوشفيت 75-1000 گروه BD

10440

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 63-2000 گروه BD

12360

""

لوله پوشفيت 75-2000 گروه BD

10460

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 63-3000 گروه BD

12380

""

لوله پوشفيت 75-3000 گروه BD

10480

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 75-500 گروه BD

12420

""

لوله پوشفيت 90-150 گروه BD

10500

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 75-1000 گروه BD

12440

""

لوله پوشفيت 90-250 گروه BD

10510

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 75-2000 گروه BD

12460

""

لوله پوشفيت 90-500 گروه BD

10520

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 75-3000 گروه BD

12480

""

لوله پوشفيت 90-1000 گروه BD

10540

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 90-500 گروه BD

12520

""

لوله پوشفيت 90-2000 گروه BD

10560

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 90-1000 گروه BD

12540

""

لوله پوشفيت 90-3000 گروه BD

10580

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 90-2000 گروه BD

12560

""

لوله پوشفيت 110-150 گروه BD

10600

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 90-3000 گروه BD

12580

""

لوله پوشفيت 110-250 گروه BD

10610

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 110-500 گروه BD

12620

""

لوله پوشفيت 110-500 گروه BD

10620

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 110-1000 گروه BD

12640

""

لوله پوشفيت 110-1000 گروه BD

10640

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 110-2000 گروه BD

12660

""

لوله پوشفيت 110-2000 گروه BD

10660

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 110-3000 گروه BD

12680

""

لوله پوشفيت 110-3000 گروه BD

10680

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پوشفیت  فاضلابی  نیوفلکس)BD(  از تاریخ 1399/04/29   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

تماس بگیرید

زانو ٨٧ درجه 63

30387

تماس بگیرید

لوله دوسرسوكت پوشفيت 125-500 گروه BD

12720

""

زانو ٤٥ درجه 75

30445

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 125-1000 گروه BD

12740

""

زانو ٨٧ درجه 75

30487

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 125-2000 گروه BD

12760

""

زانو ٤٥ درجه 90

30545

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 125-3000 گروه BD

12780

""

زانو ٨٧ درجه 90

30587

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 160-500 گروه BD

12820

""

زانو ٤٥ درجه 110

30645

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 160-1000 گروه BD

12840

""

زانو ٨٧ درجه 110

30687

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 160-2000 گروه BD

12860

""

زانو ٤٥ درجه 125

30745

""

لوله دوسرسوكت پوشفيت 160-3000 گروه BD

12880

""

زانو ٨٧ درجه 125

30787

""

بوشن 50

20200

""

زانو ٤٥ درجه 160

30845

""

بوشن 63

20300

""

زانو ٨٧ درجه 160

30887

""

بوشن 75

20400

""

زانو 45 درجه ونت دار 50-63-63

33345

""

بوشن 90

20500

""

زانو 87 درجه ونت دار50-63-63

33387

""

بوشن 110

20600

""

زانو 45 درجه ونت دار 50-110-110

33645

""

بوشن 125

20700

""

زانو 87 درجه ونت دار50-110-110

33687

""

بوشن 160

20800

""

زانو 50-50 جهت ارتباط با ظرفشوئى و ...

35220

""

تبديل خارج از مركز 63-50

26320

""

لاستيك50-30 ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و

36200

""

تبديل خارج از مركز 75-50

26420

""

لاستيك50-40 ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و

36210

""

تبديل خارج از مركز 75-63

26430

""

لاستيك  50-50ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و ...

36220

""

تبديل خارج از مركز 90-50

26520

""

سه راه ٨٧ درجه 50-50

40220

""

تبديل خارج از مركز 63-90

26530

""

سه راه ٨٧ درجه 50-63

40320

""

تبديل خارج از مركز 110-50

26620

""

سه راه ٨٧ درجه 63-63

40330

""

تبديل خارج از مركز 63-110

26630

""

سه راه ٨٧ درجه 75-50

40420

""

تبديل خارج از مركز 110-75

26640

""

سه راه ٨٧ درجه 75-63

40430

""

تبديل خارج از مركز 110-90

26650

""

سه راه ٨٧ درجه 75-75

40440

""

تبديل خارج از مركز 125-110

26760

""

سه راه ٨٧ درجه 90-50

40520

""

تبديل خارج از مركز 160-110

26860

""

سه راه ٨٧ درجه 90-63

40530

""

تبديل خارج از مركز 160-125

26870

""

سه راه ٨٧ درجه 90-75

40540

""

زانو ٤٥ درجه 50

30245

""

سه راه ٨٧ درجه 90-90

40550

""

زانو ٨٧ درجه 50

30287

""

سه راه ٨٧ درجه 110-50

40620

""

زانو 45 درجه 63

30345

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پوشفیت  فاضلابی  نیوفلکس)BD(  از تاریخ 1399/04/29   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

تماس بگیرید

درپوش 63

60300

تماس بگیرید

سه راه ٨٧ درجه 110-63

40630

""

درپوش 75

60400

""

سه راه ٨٧ درجه 110-75

40640

""

درپوش 90

60500

""

سه راه ٨٧ درجه 110-90

40650

""

درپوش 110

60600

""

سه راه ٨٧ درجه 110-110

40660

""

درپوش 125

60700

""

سه راه ٨٧ درجه 125-110

40760

""

درپوش 160

60800

""

سه راه ٨٧ درجه 125-125

40770

""

دريچه بازديد 75

65400

""

سه راه ٨٧ درجه 160-110

40860

""

 دريچه بازديد  90

65500

""

سه راه ٨٧ درجه 160-125

40870

""

دريچه بازديد 110

65600

""

سه راه ٨٧ درجه 160-160

40880

""

دريچه بازديد 125

65700

""

سه راه ٤٥ درجه 50-50

42220

""

دريچه بازديد 160

65800

""

سه راه ٤٥ درجه 63-50

42320

""

دريچه بازديد انتهايى 75

66400

""

سه راه ٤٥ درجه 63-63

42330

""

دريچه بازديد انتهايى 110

66600

""

سه راه ٤٥ درجه 75-50

42420

""

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 75(60 cm

78000

""

سه راه ٤٥ درجه 75-75

42440

""

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 75(20 cm

78020

""

سه راه ٤٥ درجه 90-50

42520

""

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 75(75 cm

78040

""

سه راه ٤٥ درجه 63-90

42530

""

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 75(90 cm

78060

""

سه راه ٤٥ درجه 90-75

42540

""

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 63(60 cm

78200

""

سه راه ٤٥ درجه 90-90

42550

""

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 63(20 cm

78220

""

سه راه ٤٥ درجه 110-50

42620

""

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 63(75 cm

78240

""

سه راه ٤٥ درجه 110-63

42630

""

سيفون 50 يك تكه با درپوش) بالوله 63(90 cm

78260

""

سه راه ٤٥ درجه 110-75

42640

""

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله(60 cm

78300

""

سه راه ٤٥ درجه 110-90

42650

""

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE60

78301

""

سه راه ٤٥ درجه 110-110

42660

""

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله(20 cm

78320

""

سه راه ٤٥ درجه 125-110

42760

""

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE20

78321

""

سه راه ٤٥ درجه 125-125

42770

""

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله(75 cm

78340

""

سه راه ٤٥ درجه 160-110

42860

""

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE75

78341

""

سه راه ٤٥ درجه 160-125

42870

""

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله(90 cm

78360

""

سه راه ٤٥ درجه 160-160

42880

""

سيفون 63 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE90

78361

""

انشعاب دوبل ٦٧ درجه 110-110-110

51666

""

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله(60 cm

78400

""

درپوش 50

60200

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پوشفیت  فاضلابی  نیوفلکس)BD(  از تاریخ 1399/04/29   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

تماس بگیرید

بست آويز لوله 125 طرح جديد

85700

تماس بگیرید

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE60

78401

""

بست رايزر لوله 50 طرح جديد

86200

""

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله(20 cm

78420

""

بست رايزر لوله 63 طرح جديد

86300

""

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE20

78421

""

بست رايزر لوله 75 طرح جديد

86400

""

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله(75 cm

78440

""

بست رايزر لوله 90 طرح جديد

86500

""

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE75

78441

""

بست رايزر لوله 110 طرح جديد

86600

""

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله(90 cm

78460

""

بست رايزر لوله 125 طرح جديد

86700

""

سيفون 75 يك تكه با درپوش) بالوله 75 وطول cm)PE90

78461

 

 

 

""

سيفون 90 يك تكه با درپوش) بالوله(60 cm

78500

 

 

 

""

سيفون 90 يك تكه با درپوش) بالوله(20 cm

78520

 

 

 

""

سيفون 90 يك تكه با درپوش) بالوله(75 cm

78540

 

 

 

""

سيفون 90 يك تكه با درپوش) بالوله(90 cm

78560

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه  با درپوش) بالوله(60 cm

78600

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله 125 وطول cm)PE60

78601

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله(20 cm

78620

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله 125 وطول cm)PE20

78621

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله(75 cm

78640

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله 125 وطول cm)PE75

78641

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله(90 cm

78660

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با درپوش) بالوله 125 وطول cm)PE90

78661

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با لوله سوكتدار 25 cm

79600

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با لوله سوكتدار 35 cm

79620

 

 

 

""

سيفون 110 يك تكه با لوله سوكتدار 60 cm

79660

 

 

 

""

عصايى پشت بام 63

79730

 

 

 

""

عصايى پشت بام 90

79750

 

 

 

""

عصايی پشت بام 110) بالوله(200 cm

79760

 

 

 

""

بست آويز لوله 50 طرح جديد

85200

 

 

 

""

بست آويز لوله 63 طرح جديد

85300

 

 

 

""

بست آويز لوله 75 طرح جديد

85400

 

 

 

""

بست آويز لوله 90 طرح جديد

85500

 

 

 

""

بست آويز لوله 110 طرح جديد

85600

 

قیمت لوله و اتصالات پنج لایه

از تاریخ (1399/05/02)

قیمت(ریال)

شرح

کد

قیمت(ریال)

شرح

کد

تماس بگیرید

تبديل روپيچ"1x توپيچ" 4/3

10450

تماس بگیرید

)PEX - AL - PEX(mm 16     لوله

91216

""

تبديل توپيچ "1x روپيچ "4/1  1

10452

""

)PEX - AL - PEX(mm 20     لوله

91620

""

تبديل توپيچ"4/3 روپيچ "4/1  1

10454

""

)PEX - AL - PEX(mm 25     لوله

92025

""

تبديل روپيچ 1 2/1 توپيچ 1

10460

""

)PEX - AL - PEX(mm 32     لوله

92632

""

تبديل روپيچ 2/1  1 توپيچ 4/1  1

10462

""

)PEX - AL - PEX(mm 40     لوله

93240

""

زانويى ٩٠ درجه" 2/1

10510

""

)PEX - AL - PEX(mm 50     لوله

94150

""

زانويى ٩٠ درجه" 4/3

10512

""

)PEX - AL - PEX(mm 63     لوله

95163

""

چپقى" 2/1

10610

""

مغزى" 2/1

10110

""

چپقى" 4/3

10612

""

مغزى" 4/3

10112

""

چپقى" 1

10614

""

مغزى" 1

10114

""

چپقی مخصوص هواگيری "2/1 * "1

10616

""

مغزى "4/1  1

10116

""

مهره ماسوره "2/1x16

10810

""

مغزى "2/1  1

10118

""

مهره ماسوره "4/3x16

10812

""

مغزی  بلند  2/1با طول  mm50

10150

""

مهره ماسوره "2/1x20

10813

""

تبديل روپيچ"4/3x2/1

10210

""

مهره ماسوره "4/3x20

10814

""

تبديل روپيچ"4/3x1

10212

""

مهره ماسوره "4/3x25

10816

""

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1

10310

""

مهره ماسوره "1x25

10818

""

مغزى روپيچ توپيچ" 4/3

10312

""

حلقه و ماسوره "2/1 x16

10850

""

مغزى روپيچ توپيچ" 1

10314

""

بست لوله16 mm

12110

""

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm10

10318

""

بست لوله20 mm

12112

""

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm15

10320

""

بست لوله25 mm

12114

""

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm25

10322

""

بست لوله32 mm

12116

""

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm30

10324

""

بست زوج لوله16 mm

12150

""

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm40

10326

""

بست زوج لوله20 mm

12152

""

مغزى روپيچ توپيچ" 2/1 طول توپيچ mm50

10330

""

بست زوج لوله25 mm

12154

""

تبديل روپيچ"2/1x توپيچ" 4/3

10406

""

بست خاردار لوله 16 mm

12160

""

تبديل روپيچ"4/3x توپيچ" 2/1)طرح B(

10407

""

درپوش پايه بلند پلاستيكى آبی " 2/1

12210

""

تبديل روپيچ"4/3x توپيچ" 2/1

10408

""

درپوش پايه بلند پلاستيكى آبی )طرح جديد(  " 2/1

12211

""

تبديل روپيچ"4/3x توپيچ" 1

10410

""

درپوش پايه بلند پلاستيكى قرمز" 2/1

12212

""

تبديل روپيچ"1x توپيچ" 2/1

10448

""

درپوش پايه بلند پلاستيكى قرمز  )طرح جديد(  " 2/1

12213

""

تبديل روپيچ"1x توپيچ" 4/3)طرح B(

10449

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج  لایه  از تاریخ 1399/05/02   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

تماس بگیرید

كلكتور x1/2")6b1(

12526

تماس بگیرید

درپوش پايه بلند پلاستيكى آبى" 4/3

12214

""

كلكتور x1/2")7b1(

12527

""

درپوش پايه بلند پلاستيكى قرمز" 4/3

12216

""

كلكتور x1/2")8b1(

12528

""

درپوش پايه بلند پلاستيكى آبى" 1

12218

""

كلكتور x1/2")9b1(

12529

""

درپوش پايه بلند پلاستيكى قرمز" 1

12220

""

كلكتور x1/2")10b1(

12530

""

درپوش پلاستيكى" 2/1

12250

""

كلكتور x1/2")11b1(

12531

""

درپوش رزوه دار پايه كوتاه اورينگ دار" 2/1

12270

""

كلكتور x1/2")12b1(

12532

""

صفحه نصب تك    63  mm

12310

""

كلكتور x3/4")3b1(

12533

""

صفحه نصب زوج   153mm

12410

""

كلكتور x3/4")4b1(

12534

""

صفحه نصب زوج  280 mm

12411

""

كلكتور x3/4")5b1(

12535

""

صفحه نصب رادياتورى500 mm

12412

""

كلكتور x3/4")6b1(

12536

""

صفحه نصب زوج زير ظرفشوئی 280mm

12451

""

كلكتور x1/2")4b4/11(

12544

""

صفحه نصب زير پكيج

12452

""

كلكتور x1/2")5b4/11(

12545

""

كلكتور مدولار x1/2(2b"1 (

12422

""

كلكتور x1/2")6b4/11(

12546

""

كلكتور مدولار x1/2(3b"1 (

12423

""

كلكتور x1/2")7b4/11(

12547

""

كلكتور مدولار x1/2(4b"1 (

12424

""

كلكتور x1/2")8b4/11(

12548

""

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(2B1(

12432

""

كلكتور x1/2")9b4/11(

12549

""

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(3B1(

12433

""

كلكتور x1/2")10b4/11(

12550

""

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(4B1(

12434

""

كلكتور x1/2")11b4/11(

12551

""

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(5B1(

12435

""

كلكتور x1/2")12b4/11(

12552

""

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(6B1(

12436

""

كلكتور x3/4")3b4/11(

12553

""

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(7B1(

12437

""

كلكتور x3/4")4b4/11(

12554

""

كلكتور مدولار به همراه والو كوپلی آبی x1/2(8B1(

12438

""

كلكتور x3/4")5b4/11(

12555

""

كلكتور x1/2")2b4/3(

12512

""

كلكتور x3/4")6b4/11(

12556

""

كلكتور x1/2")3b4/3(

12513

""

كلكتور x1/2")4b2/11(

12564

""

كلكتور x1/2")4b4/3(

12514

""

كلكتور x1/2")5b2/11(

12565

""

كلكتور x1/2")5b4/3(

12515

""

كلكتور x1/2")6b2/11(

12566

""

كلكتور x1/2")2b1(

12522

""

كلكتور x1/2")7b2/11(

12567

""

كلكتور x1/2")3b1(

12523

""

كلكتور x1/2")8b2/11(

12568

""

كلكتور x1/2")4b1(

12524

""

كلكتور x1/2")9b2/11(

12569

""

كلكتور x1/2")5b1(

12525

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج  لایه  از تاریخ 1399/05/02   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

تماس بگیرید

نيو كلكتور b2همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13222

تماس بگیرید

كلكتور x3/4")3b2/11(

12573

""

نيو كلكتور b3همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13223

""

كلكتور x3/4")4b2/11(

12574

""

نيو كلكتور b4همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13224

""

كلكتور x3/4")5b2/11(

12575

""

نيو كلكتور b5همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13225

""

كلكتور x3/4")6b2/11(

12576

""

نيو كلكتور b6همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13226

""

كلكتور x3/4")7b2/11(

12577

""

نيو كلكتور b7همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13227

""

كلكتور x3/4")8b2/11(

12578

""

نيو كلكتور b8همراه با شيرتنظيم )2/1*16(

13228

""

كلكتور x3/4")9b2/11(

12579

""

جعبه كلكتور 45x45

15010

""

درپوش فلزى كلكتور" 4/3

12591

""

جعبه كلكتور 45x65

15012

""

درپوش فلزى كلكتور" 1

12592

""

جعبه كلكتور 45x95

15014

""

درپوش توپيچ 1" مخصوص كلكتور مدولار

12593

""

جعبه كلكتور 85*45

15016

""

درپوش فلزى روپيچ " 4/1 1

12594

""

جعبه كلكتور 75*45

15022

""

درپوش فلزى روپيچ " 2/1 1

12595

""

جعبه كلكتور 125*45

15023

""

درپوش فلزی مخصوص هواگيری 1"

12600

""

پايه كلكتور

15050

""

درپوش فلزی مخصوص هواگيری  "1 4/1

12602

""

بست كلكتور "4/3  طرح B

15111

""

درپوش فلزی مخصوص هواگيری كلكتور "4/1 1 با خروجی 2/1 توپيچ

12603

""

بست كلكتور 1" طرح B

15113

""

درپوش فلزی مخصوص هواگيری كلكتور "2/1 1

12604

""

بست كلكتور "4/1  1  طرح B

15115

""

درپوش فلزی مخصوص هواگيری كلكتور "2/1 1 با خروجی 2/1 توپيچ

12605

""

بست كلكتور "2/1  1  طرح B

15128

""

پيچ هواگيری دستی

12610

""

بوشن پرسى16x16

20110

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b3 تيپ پرسی

12723

""

بوشن پرسى20x20

20112

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b4 تيپ پرسی

12724

""

بوشن پرسى25x25

20114

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b5 تيپ پرسی

12725

""

بوشن پرسى32x32

20116

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b6 تيپ پرسی

12726

""

بوشن پرسى40x40

20118

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b7 تيپ پرسی

12727

""

بوشن پرسى50x50

20120

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b8 تيپ پرسی

12728

""

بوشن پرسى63x63

20122

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b3 تيپ كوپلی

12823

""

بوشن تبديل پرسى16x20

20210

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b4 تيپ كوپلی

12824

""

بوشن تبديل پرسى16x25

20212

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b5 تيپ كوپلی

12825

""

بوشن تبديل پرسى20x25

20214

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b6 تيپ كوپلی

12826

""

بوشن تبديل پرسى20x32

20216

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b7 تيپ كوپلی

12827

""

بوشن تبديل پرسى25x32

20218

""

كلكتور رفت ترموستاتيك و كلكتور برگشت همراه با والو )2/1*1(b8 تيپ كوپلی

12828

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج  لایه  از تاریخ 1399/05/02   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

""

سه راهى تبديل پرسى32x16x32

20758

""

بوشن تبديل پرسى25x40

20222

""

سه راهى تبديل پرسى32x20x32

20760

""

بوشن تبديل پرسى32x40

20224

""

سه راهى تبديل پرسى25x25x32

20762

""

بوشن تبديل پرسى32x50

20226

""

سه راهى تبديل پرسى32x25x32

20764

""

بوشن تبديل پرسى40x50

20228

""

سه راهى تبديل پرسى40x20x40

20770

""

بوشن تبديل پرسى40x63

20232

""

سه راهى تبديل پرسى40x25x40

20773

""

بوشن تبديل پرسى50x63

20234

""

سه راهى تبديل پرسى32x32x40

20776

""

زانو ٩٠ پرسى16x16

20510

""

سه راهى تبديل پرسى40x32x40

20779

""

زانو ٩٠ پرسى20x20

20512

""

سه راهى تبديل پرسى50x25x50

20782

""

زانو ٩٠ پرسى25x25

20514

""

سه راهى تبديل پرسى50x32x50

20784

""

زانو ٩٠ پرسى32x32

20516

""

سه راهى تبديل پرسى50x40x50

20786

""

زانو ٩٠ پرسى40x40

20518

""

سه راهى تبديل پرسى63x25x63

20790

""

زانو ٩٠ پرسى50x50

20520

""

سه راهى تبديل پرسى63x32x63

20792

""

زانو ٩٠ پرسى63x63

20522

""

سه راهى تبديل پرسى63x40x63

20794

""

سه راهى پرسى16x16x16

20710

""

زانويى صفحه دار توپيچ پرسى"2/1x16

20910

""

سه راهى پرسى20x20x20

20712

""

زانو صفحه دار پليمری توپيچ پرسی 2/1*16

20911

""

سه راهى پرسى25x25x25

20714

""

زانويى صفحه دار توپيچ پرسى "2/1x20

20914

""

سه راهى پرسى32x32x32

20716

""

زانو صفحه دار پليمری توپيچ پرسی 2/1*20

20915

""

سه راهى پرسى40x40x40

20718

""

زانويى صفحه دار روپيچ پرسى "4/3x16

21010

""

سه راهى پرسى50x50x50

20720

""

زانويى صفحه دار روپيچ پرسى "4/3x20

21014

""

سه راهى پرسى63x63x63

20722

""

سه راهى٩٠ صفحه دار توپيچ پرسى16x1/2"x16

21110

""

سه راهى تبديل پرسى16x20x16

20740

""

سه راهى٩٠ صفحه دار توپيچ پرسى20x1/2"x20

21114

""

سه راهى تبديل پرسى16x16x20

20742

""

سه راهى صفحه دار توپيچ پرسى16x1/2"x16

21310

""

سه راهى تبديل پرسى20x16x20

20744

""

سه راهى صفحه دار توپيچ پرسى20x1/2"x20

21314

""

سه راهى تبديل پرسى16x20x20

20746

""

سه راهى ٩٠ ديوارى پرسی16x1/2"x16

21510

""

سه راهى تبديل پرسى16x16x25

20748

""

سه راهی 90 ديواری پرسی 16x1/2"x16 طرح B

21511

""

سه راهى تبديل پرسى20x16x25

20749

""

سه راهى ٩٠ ديوارى پرسى20x1/2"x16

21512

""

سه راهى تبديل پرسى25x16x25

20750

""

سه راهى ٩٠ ديوارى پرسى20x1/2"x20

21514

""

سه راهى تبديل پرسى20x20x25

20752

""

سه راهى ٩٠ ديوارى پرسى16x1/2"x20

21516

""

سه راهى تبديل پرسى25x20x25

20754

""

زانويى ديوارى پرسى "2/1x16

21610

""

سه راهی تبديل پرسی 25x16x32

20757

 

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج  لایه  از تاریخ 1399/05/02   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

تماس بگیرید

بوشن توپيچ پرسى "1x32

30422

تماس بگیرید

زانويى ديوارى پرسى "2/1x20

21614

""

بوشن توپيچ پرسى "4/1 1x32 

30424

""

زانويى ديوارى پرسى "4/3x25

21618

""

بوشن توپيچ پرسى "2/1 1x40

30428

""

زانويى ديوارى پرسى "1*32

21622

""

بوشن توپيچ پرسى "2/1 1x50 

30432

""

سه راهى ديوارى پرسى16x1/2"x16

21710

""

بوشن توپيچ پرسى "2x63

30436

""

سه راهى ديوارى پرسى20x1/2"x20

21714

""

زانويى ٩٠روپيچ  پرسى2/1x16

30510

""

سه راهی ديواری موازی پرسی 16x1/2x16

21810

""

زانويى٩٠  روپيچ پرسى "4/3x20

30514

""

سه راهی ديواری موازی پرسی 20x1/2x20

21814

""

زانويى ٩٠روپيچ  پرسى "4/3x25 

30518

""

درپوش پرسى16 mm

21910

""

زانويى ٩٠روپيچ  پرسى "1x25

30520

""

درپوش پرسى20 mm

21912

""

زانويى٩٠ روپيچ  پرسى "1x32

30522

""

درپوش پرسى25 mm

21914

""

زانويى چپقى پرسى "2/1x16

30610

""

درپوش پرسى32 mm

21916

""

زانويى چپقى پرسى "2/1x20 

30612

""

درپوش پرسى40 mm

21918

""

زانويى چپقى پرسى "4/3x20

30614

""

درپوش پرسى50 mm

21920

""

زانويى چپقى پرسى "4/3x25

30618

""

درپوش پرسى63 mm

21922

""

زانويى چپقى پرسى "1x25

30620

""

بوشن روپيچ پرسى "2/1x16

30210

""

زانويى چپقى پرسى "1x32

30622

""

بوشن روپيچ پرسى "2/1x20

30212

""

زانويى چپقى پرسى "2/1 1x40

30626

""

بوشن روپيچ پرسى "4/3x20 

30214

""

زانويى چپقى پرسى "2/1 1x50

30630

""

بوشن روپيچ پرسی "2/1x25

30216

""

سه راهى توپيچ پرسى 16x1/2"x16

30760

""

بوشن روپيچ پرسى "4/3x25

30218

""

سه راهى توپيچ پرسى20x1/2"x20

30762

""

بوشن روپيچ پرسى "1x25

30220

""

سه راهى توپيچ پرسى25x1/2"x25

30766

""

بوشن روپيچ پرسى "1x32

30222

""

سه راهى توپيچ پرسى25x3/4"x25

30768

""

بوشن روپيچ پرسى "4/1 1x32 

30224

""

سه راهى توپيچ پرسى32x3/4"x32

30772

""

بوشن روپيچ پرسى "4/1 1x40

30228

""

سه راهى توپيچ پرسى40x3/4"x40

30776

""

بوشن روپيچ پرسى "2/1 1x50

30232

""

سه راهى توپيچ پرسى50x1"x50

30780

""

بوشن روپيچ پرسى "2x63 

30236

""

مهره ماسوره پرسى "2/1x16

30810

""

بوشن توپيچ پرسى "2/1x16

30410

""

مهره ماسوره پرسى "2/1x20

30816

""

بوشن توپيچ پرسى "2/1x20

30412

""

مهره ماسوره پرسى "4/3x25

30820

""

بوشن توپيچ پرسى "4/3x20

30414

""

مهره ماسوره پرسى "1x32

30824

""

بوشن توپيچ پرسى "4/3x25

30418

""

مهره ماسوره پرسى "4/1 1x40

30828

""

بوشن توپيچ پرسى "1x25

30420

 

 

لیست قیمت لوله و اتصالات  تک لایه  از تاریخ 1399/04/27   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

تماس بگیرید

بوشن تبديل سفید20*32 mm

11114

تماس بگیرید

لوله سفید   20  mm )20 اتمسفر(

10008

""

بوشن تبديل سفید25*32 mm

11116

""

لوله سفید   25  mm )20 اتمسفر(

10010

""

بوشن تبديل سفید20*40 mm

11118

""

لوله سفید   32  mm )20 اتمسفر(

10012

""

بوشن تبديل سفید25*40 mm

11120

""

لوله سفید   40  mm )20 اتمسفر(

10014

""

بوشن تبديل سفید32*40 mm

11122

""

لوله سفید   50  mm )20 اتمسفر(

10016

""

بوشن تبديل سفید20*50 mm

11124

""

لوله سفید   63  mm )20 اتمسفر(

10018

""

بوشن تبديل سفید25*50 mm

11126

""

لوله سفید   75 mm )20 اتمسفر(

10020

""

بوشن تبديل سفید32*50 mm

11128

""

لوله سفید   90  mm )20 اتمسفر(

10022

""

بوشن تبديل سفید40*50 mm

11130

""

لوله سفید   110 mm )20 اتمسفر(

10024

""

بوشن تبديل سفید25*63 mm

11132

""

لوله سفید   125  mm )20 اتمسفر(

10026

""

بوشن تبديل سفید32*63 mm

11134

""

لوله فويلدار 40 mm

10114

""

بوشن تبديل سفید40*63 mm

11136

""

لوله فويلدار 50 mm

10116

""

بوشن تبديل سفید50*63 mm

11138

""

لوله فويلدار 63 mm

10118

""

بوشن تبديل سفید40*75 mm

11140

""

لوله خمدار 20  mm

16108

""

بوشن تبديل سفید50*75 mm

11142

""

لوله خمدار 25  mm

16110

""

بوشن تبديل سفید63*75 mm

11144

""

لوله خمدار 32  mm

16112

""

بوشن تبديل سفید50 *90 mm

11146

""

بالا تنه 20

40848

""

بوشن تبديل سفید 63 *90 mm

11148

""

بالا تنه 25

40850

""

بوشن تبديل سفید75 *90 mm

11150

""

بالا تنه 32

40852

""

بوشن تبديل سفید63 *110 mm

11152

""

بوشن سفید 20 mm

11008

""

بوشن تبديل سفید75 *110 mm

11154

""

بوشن سفید 25 mm

11010

""

بوشن تبديل سفید 90 *110 mm

11156

""

بوشن سفید 32 mm

11012

""

بوشن تبديل سفید 125*110 mm

11158

""

بوشن سفید 40 mm

11014

""

زانويی 90درجه سفید 20 mm

12108

""

بوشن سفید 50 mm

11016

""

زانويی 90درجه سفید 25 mm

12110

""

بوشن سفید 63 mm

11018

""

زانويی 90درجه سفید 32 mm

12112

""

بوشن سفید 75 mm

11020

""

زانويی 90درجه سفید 40 mm

12114

""

بوشن سفید 90 mm

11022

""

زانويی 90درجه سفید 50 mm

12116

""

بوشن سفید 110 mm

11024

""

زانويی 90درجه سفید 63 mm

12118

""

بوشن سفید 125 mm

11026

""

زانويی 90درجه سفید 75 mm

12120

""

بوشن تبديل سفید20*25 mm

11112

 

لیست قیمت لوله و اتصالات  تک لایه  از تاریخ 1399/04/27   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

تماس بگیرید

 سه راه  تبديل سفید 40*20*40 mm

13541

تماس بگیرید

زانويی 90درجه سفید 90 mm

12122

""

 سه راه  تبديل سفید 40*25*40 mm

13542

""

زانويی 90درجه سفید 110 mm

12124

""

 سه راه  تبديل سفید 40*32*40 mm

13545

""

زانويی 90درجه سفید 125 mm

12126

""

 سه راه  تبديل سفید 50*32*50 mm

13565

""

زانويی 90درجه  چپقی سفید 20 mm

12208

""

 سه راه  تبديل سفید 63*25*63 mm

13572

""

زانويی 90درجه  چپقی سفید 25 mm

12210

""

 سه راه  تبديل سفید 63*32*63 mm

13574

""

زانويی تبديل 90درجه سفید25*20 mm

12312

""

 سه راه  تبديل سفید 63*40*63 mm

13576

""

زانويی 45درجه سفید 20 mm

12508

""

 سه راه  تبديل سفید 63*50*63 mm

13578

""

زانويی 45درجه سفید 25 mm

12510

""

درپوش سفید  20  mm

14108

""

زانويی 45درجه سفید 32 mm

12512

""

درپوش سفید  25  mm

14110

""

زانويی 45درجه سفید 40 mm

12514

""

درپوش سفید  32  mm

14112

""

زانويی 45درجه سفید 50 mm

12516

""

درپوش سفید  40  mm

14114

""

زانويی 45درجه سفید 63 mm

12518

""

درپوش سفید  50  mm

14116

""

سه راهی سفید 20 mm

13108

""

درپوش سفید  63  mm

14118

""

سه راهی سفید 25 mm

13110

""

درپوش سفید  75  mm

14120

""

سه راهی سفید 32 mm

13112

""

درپوش سفید  90  mm

14122

""

سه راهی سفید 40 mm

13114

""

درپوش سفید  110  mm

14124

""

سه راهی سفید 50 mm

13116

""

لوله  خم  دو سر بوشن سفید 20 mm

16208

""

سه راهی سفید 63 mm

13118

""

لوله  خم  دو سر بوشن سفید 25 mm

16210

""

سه راهی سفید 75 mm

13120

""

پل سفید 20 mm

16508

""

سه راهی سفید 90 mm

13122

""

پل سفید 25 mm

16510

""

سه راهی سفید 110 mm

13124

""

چهارراه سفید 20  mm

17108

""

سه راهی سفید  125 mm

13126

""

چهارراه سفید 25  mm

17110

""

سه راهی  سه کنج 20 mm

13208

""

زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 2/1*20   mm

20108

""

سه راهی  سه کنج 25 mm

13210

""

زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 4/3*25  mm

20110

""

 سه راه  تبديل سفید 20*20*25 mm

13520

""

زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 2/1*25 mm

20112

""

 سه راه  تبديل سفید 25*20*25 mm

13522

""

زانويى مغزی فلزى ديوارى سفید 2/1*20 mm

20508

""

 سه راه  تبديل سفید 20*25*25 mm

13524

""

زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید 4/3*20 mm

20509

""

 سه راه  تبديل سفید 20*20*32 mm

13532

""

زانويى بوشن فلزى ديوارى سفید" 4/3*25 mm

20512

""

 سه راه  تبديل سفید 32*20*32 mm

13534

""

بوشن يكسر فلزى سفید2/1"*20 mm

21008

""

 سه راه  تبديل سفید 32*25*32 mm

13540

 

لیست قیمت لوله و اتصالات  تک لایه  از تاریخ 1399/04/27   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

""

 زانويى يكسر مغزى فلزى سفید" 2/1*25   mm

23511

""

بوشن يكسر فلزى سفید4/3"*20 mm

21010

""

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید " 2/1 *20  mm

23514

""

بوشن يكسر فلزى سفید2/1"*25 mm

21011

""

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید"4/3*25  mm

23515

""

بوشن يكسر فلزى سفید4/3"*25 mm

21012

""

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 1"*32  mm

23516

""

بوشن يكسر فلزى سفید1"*32 mm

21014

""

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید"4/1 1*40  mm

23518

""

بوشن يكسر فلزى ٦ گوش سفید4/1" 1*40   mm

21116

""

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید "2/1 1*50 mm

23520

""

بوشن يكسر فلزى ٦ گوش سفید2/1" 1*50  mm

21118

""

مهره ماسوره بوشن فلزى سفید2"*63 mm

23522

""

بوشن يكسر فلزى ٦ گوش سفید2"*63  mm

21120

""

مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید" 2/1 *20  mm

24530

""

بوشن يكسر فلزى ٦ گوش سفید"2/1 2*75   mm

21122

""

مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید" 2/1 *20  mm

24531

""

بوشن يكسر فلزى 8گوش سفید 3"*90   mm

21124

""

مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى سفید"4/3*25  mm

24532

""

بوشن يكسر فلزى 8 گوش  سفید4"*110  mm

21126

""

مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى سفید"4/3*25  mm

24533

""

مغزى يكسر فلزى سفید2/1"*20  mm

21208

""

سه راهى بوشن فلزى سفید" 2/1 *20   mm

25008

""

مغزى يكسر فلزى سفید4/3"*20  mm

21210

""

سه راهى بوشن فلزى سفید" 4/3 *20 mm

25010

""

مغزى يكسر فلزى سفید2/1"*25  mm

21211

""

سه راهى بوشن فلزى سفید" 2/1 *25   mm

25012

""

مغزى يكسر فلزى سفید4/3"*25  mm

21212

""

سه راهى بوشن فلزى سفید" 4/3 *25  mm

25014

""

مغزى يكسر فلزى سفید1"*32   mm

21214

""

سه راهى بوشن فلزى سفید" 1 *32   mm

25018

""

مغزى يكسر فلزى ٦ گوش سفید"4/1 1*40   mm

21316

""

سه راهى مغزی فلزى سفید" 2/1 *20   mm

25506

""

مغزى يكسر فلزى ٦ گوش سفید"2/1  1*50   mm

21318

""

سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید" 2/1 *20  mm

26010

""

مغزى يكسر فلزى ٦ گوش سفید" 2*63   mm

21320

""

سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید" 2/1 *25  mm

26014

""

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 2/1"*20   mm

23008

""

سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید" 4/3 *25  mm

26016

""

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 4/3"*20    mm

23010

""

سه راهى مغزی فلزى ديوارى سفید" 2/1 *20 mm

26510

""

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 2/1"*25   mm

23012

""

سه راهى مغزی فلزى ديوارى سفید" 4/3 *25  mm

26518

""

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 4/3"*25   mm

23014

""

فلنج  mm63

30218

""

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 4/3"*32   mm

23016

""

فلنج  mm75

30220

""

زانويى يكسر بوشن فلزى سفید 1"*32   mm

23018

""

فلنج  mm90

30222

""

زانويى زوج يكسر بوشن فلزى سفید"2/1*20mm

23208

""

فلنج  mm110

30224

""

زانويى زوج يكسر بوشن فلزى سفید"2/1*25mm

23212

""

آداپتور فلنج mm63

30318

""

زانويى زوج رادياتوری500 يكسر بوشن فلزى سفید " 2/1*20 mm

23308

""

آداپتور فلنج mm75

30320

""

 زانويى يكسر مغزى فلزى سفید" 2/1 *20 mm

23508

""

آداپتور فلنج mm90

30322

""

 زانويى يكسر مغزى فلزى سفید "4/3*20  mm

23509

""

آداپتور فلنج mm110

30324

""

زانويى يكسر مغزى فلزى سفید  "4/3*25    mm

23510

 

لیست قیمت لوله و اتصالات  تک لایه  از تاریخ 1399/04/27   )تا اطلاع ثانوی نقدی(

قیمت)ریال(

شرح

کد

قیمت)ریال(

شرح

کد

""

درپوش رزوه دار پايه کوتاه اورينگ دار سفید 25 mm

41122

""

مهره ماسوره دو طرف جوش سفیدmm20

40202

""

درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز20)2/1"(R

41151

""

مهره ماسوره دو طرف جوش سفیدmm25

40204

""

درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز25)4/3"(R

41152

""

مهره ماسوره دو طرف جوش سفیدmm32

40206

""

درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز32)1"(R

41153

""

مهره ماسوره دو طرف جوش سفیدmm63

40212

""

درپوش رزوه دار پايه بلند آبی20)2/1"(B

41161

""

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  20 mm

40308

""

درپوش رزوه دار پايه بلند آبی25)4/3"(B

41162

""

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  25 mm

40310

""

درپوش رزوه دار پايه بلند آبی32)1"(B

41163

""

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  32 mm

40312

""

درپوش رزوه دار پايه بلند قرمز20)2/1"(R  طرح جديد

41171

""

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  40 mm

40314

""

درپوش رزوه دار پايه بلند آبی20)2/1"(B   طرح جديد

41181

""

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  50 mm

40316

""

شابلون سفید" 2/1W

41208

""

شیر مغزى برنجى يكپارچه سفید  63 mm

40318

""

شابلون سفید" 4/3W

41210

""

شیرفلكه ٤٥ درجه سفید 20 mm

40509

""

صفحه نصب رادياتورى500 mm

41250

""

شیرفلكه بوشن فلزی ٤٥ درجه سفید 20 mm

40511

 

 

 

""

شیرفلكه ٤٥ درجه سفید 25 mm

40513

 

 

 

""

شیر فلكه) کامل (سفید 20 mm

40808

 

 

 

""

شیر فلكه) کامل (سفید 25 mm

40810

 

 

 

""

شیر فلكه) کامل (سفید 32 mm

40812

 

 

 

""

شیر فلكه) کامل (سفید 40 mm

40814

 

 

 

""

پايین تنه شیر فلكه سفید20 mm

40828

 

 

 

""

پايین تنه شیر فلكه سفید25 mm

40830

 

 

 

""

پايین تنه شیر فلكه سفید32 mm

40832

 

 

 

""

بست لوله سفید20 mm

40940

 

 

 

""

بست لوله سفید25 mm

40942

 

 

 

""

بست لوله سفید32 mm

40944

 

 

 

""

بست لوله سفید40 mm

40946

 

 

 

""

 بست زوج لوله سفید20 mm

40960

 

 

 

""

 بست زوج لوله سفید25 mm

40962

 

 

 

""

درپوش رزوه دار سفید 20 mm

41100

 

 

 

""

درپوش رزوه دار سفید 25 mm

41102

 

 

 

""

درپوش رزوه دار سفید 32 mm

41104

 

 

 

""

درپوش رزوه دار پايه کوتاه اورينگ دار سفید 20 mm

41120

 

 

  

خانه
محصولات
تلگرام
تماس با ما